Üst Ekstremite ve Fonksiyonel Analiz Ünitesi

Günlük, iş ve üretici aktiviteler, sportif ve sanatsal faaliyetler gibi yaşamın her alanında üst ekstremite hareketleri büyük önem taşımaktadır. Yazı yazmak, bilgisayar kullanmak, ofis ekipmanlarını idare etmek gibi birçok masa başı iş sırasında da üst ekstremite kullanımı soyut düşüncelerin somut ürünlere dökülmesinde anahtar noktalardan biridir. El, kol, omuz ve üst gövde bölgesinden oluşan üst ekstremite hareketlerinin performansını ve kalitesini objektif yöntemlerle değerlendirmek, yaralanmaları ve iş gücü kaybını önlemek ve yaralanma veya hastalık sonrası performansı artırmak için atılacak büyük adımlardan biridir.  Özel kamera sistemleri ile yakalanan hareketlerin üç boyutlu olarak değerlendirilmesi ve analizi günümüzde en güçlü objektif yöntem  olarak kabul edilmektedir. 

İşe dönüşün belirlenmesi ve hızlandırılması, kol işlevlerinin ön planda olduğu sporlarda başarının artışı, müzisyende olduğu gibi üst ektremitenin yoğun tekrarlı hareketleri ile yapılan işlerde yaralanmanın engellenmesi, engel durumlarında elin günlük yaşamda kullanımının sağlanması, her yaş grubunda kolun performansının artırılması analiz merkezinin amaçlarını oluşturmaktadır.

Her yaş ve her meslekte öncelikli amaç işlevselliği sağlamaktır. Fonksiyonel ve üst ekstremite odaklı yapılacak analizlerden elde edilecek veriler günlük yaşamı kolaylaştıracak pek çok patentli ürün tasarımı yapılmasına olanak sağlayacaktır. Ulusal ve hatta uluslararası düzeyde analizi yapılmamış olan birçok aktivite için standartların oluşturulması bu ünitenin inovatif boyutudur.  Özelleşmiş değerlendirme araçlarının tasarlanması, farklı kavrama ve performans paternleri için yenilikçi analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ulusal ve uluslararası üniversite ve sanayi işbirliklerine katkı sağlayacaktır. 


Son Güncelleme Tarihi: Per, 12/23/2021 - 00:22