Kalite Komisyonu

İKÜ Hareket Analizi Değerlendirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÜ-HAM) Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Adnan Apti
Yük.Müh. Shavkat Kuchimov
Doç. Dr. Akhan AKBULUT