Kalite Komisyonu

İKÜ Hareket Analizi Değerlendirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÜ-HAM) Kalite Komisyonu

***
Dr. Öğr. Üyesi Adnan Apti
Shavkat Kuchimov