İKÜ Hareket Analizi Uygulama ve Değerlendirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÜ-HAM)

İstanbul Kültür Üniversitesi, Hareket Analizi Uygulama ve Değerlendirme,  Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÜ-HAM), hareket bilimleri alanında hareketin analizi ile ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapma olanağı sağlamak, hareket bozukluklarını tanımlamak ve bu tanımlara yönelik en etkili tedavi yöntemlerini ve önerilerini geliştirmek, danışmanlık hizmetlerini sağlamak, her düzeyde nitelikli bilim adamı ve sağlık personeli yetiştirmeyi hedeflemektedir.